Ajankohtaista

PerusYrittäjät Ry
SannFöretagare rf

YKSIN-JA PIENYRITTÄJIEN OHJELMA 2015
YKSIN- JA PIENYRITTÄJIEN TOIMINTAEDELLYTYKSIÄ TULEE HELPOTTAA
TULOVEROTUS
Tuloverotusta tulee kaikissa yritysmuodoissa pienentää, verottoman tulon alarajaa tulee nostaa 12 000 euroon vuodessa. Lisäksi 30 000 euron tuloon saakka tulisi saada verotuksessa yrittäjävähennys 3000 euroa vuodessa.
Ennakkovero tulisi muuttaa tulokseen perustuvaan jälkitilitykseen.

ARVONLISÄVEROTUS
Yrittämisen aloittamista ja pienimuotoista yritystoimintaa tulee helpottaa arvolisäveron alarajaa nostamalla vähintään 50 000 euroon nykyisestä 8500 eurosta.

YHTEISÖVERO
Yhteisöveroa tulisi muuttaa siten, että veroa maksetaan yhtiöstä nostetuista voitoista eikä yhtiöön jäävästä voiton osasta, joka vahvistaa yhtiön pääomaa.

YKSIN- JA PIENYRITTÄJIEN SOSIAALINEN ASEMA SAIRAUSAJANPALKKA JA TYÖTTÖMYYSKORVAUS
Karanteenien osalta näiden tulisi olla sama kuin työntekijöillä.

YRITTÄJÄN LOMA, YRITTÄJÄN ÄITIYS – JA VANHEMPAINVAPAA
Alle 3 henkilön yrityksille tulisi yrittäjälle valtion varoista korvata 2 viikon lomapalkka. Tämä voidaan toteuttaa myös verotuksella vähennysten kautta.
Yrittäjälle tuki yrityksen toiminnan jatkumiseen äitiys- ja vanhempainlomakauden ajaksi.

TYÖSOPIMUSLAKIEN PÄIVITTÄMINEN
Huomioitava pienyritysten aseman erilaisuus verrattuna yleissitoviin lakeihin, jotka on tehty suurille yrityksille ja sellaisissa olosuhteissa, joissa vallitsi työvoimapula ja työmarkkinat olivat hyvin erilaiset.

TYÖLLISTÄMIS- JA KOULUTUSTUET
Ensimmäisen yrittäjän perheen ulkopuolisen työntekijän palkkauksessa, tulisi yrittäjän saada vähentää palkkasummaa vastaavan määrän arvonlisäverollisesta myynnistä, ensimmäisenä vuonna täysimääräisenä ja toisena sekä kolmantena vuonna puolet palkkasummasta.
Työvoimahallinnon tukemissa valmentavissa koulutuksissa tulisi koulutus- korvaus maksaa yrittäjille, jotka koulutuksen suorittavat. Tällä hetkellä koulutustuki menee konsulteille ja oppilaitoksille. Tuen kohdistaminen yrittäjille lisäisi yrittäjien halukkuutta ottaa koulutettavia yritykseen.
Oppisopimuskoulutuksen kehittäminen.
Oppisopimuskoulutuksen tuet on laajennettava koskemaan myös henkilöitä, joilla on jo olemassa oleva ammatillinen koulutus, mutta jotka uudelleenkouluttautuvat toiselle alalle oppisopimuskoulutuksen kautta.
Oppisopimuskoulutuksessa olevat henkilöt on rinnastettava opiskelija-alennusten osalta opiskelijoihin.

YRITYSTUET
Yritystuet tulisi poistaa nykymuotoisena kokonaan, sillä tuet eivät ole työllistäviä, vaan valuvat suurimmaksi osaksi isojen yritysten kautta ulkomaille. Näin tuet vääristävät kilpailua.
Aloittaville yrittäjille tuet tulee säilyttää.

YRITTÄJYYTTÄ VAIKEUTTAVAT LAIT JA NIIDEN VALVONTA
Lainsäädännössä tulisi eriyttää yksin- ja pienyrittäjät omaksi ryhmäksi verrattuna suuryrityksiin.
EU:n direktiivit ja Suomen lait ja asetukset ovat tehty isoille yrityksille ja ne aiheuttavat pienyrityksille kohtuuttomia kustannuksia liiketoiminnan laajuuteen nähden. Yksin- ja pienyritysten ilmoitus- ja valvonta – menettelyjä tulisi vähentää. Usein kaksinkertainen valvontajärjestelmä (EU:n ja Suomen) aiheuttaa merkittäviä rakennekustannuksia.

KONKURSSILAINSÄÄDÄNTÖ
Velallisen aseman parempi turvaaminen, konkurssin kustannusten karsiminen ja mahdollinen keventäminen prosesseihin.
Annettava uusi mahdollisuus yrittämiseen.
Henkilökohtainen konkurssi veloista vapautumiseen tulisi sallia myös yrittäjälle.

2 thoughts on “Ajankohtaista

  1. Ohjelmaan tulisi lisätä se että pienyrittäjän ajautuessa konkurssiin ei siitä tule elinikäistä maksutaakkaa ja luottotietojen menetystä. Yrityksen konkurssi on usein uuden yrittämisen alku, johon tulisi olla mahdollisuus.

    Yrittäjyyden alkutaipaleella tulisi suosittaa yritysidean kokeilua tarpeen mukaan sivutoimisesti, jolloin riskit ovat pieniä.

    Yrityksen perustamiseen tarvittavan lainan omatakauksellinen mahdollisuus paremmaksi ja valtiolta riskirahaa alkutaipaleelle.

  2. Perusyrittäjät eivät näe aktiivimallia työllisyyden pelastajana. Aktiivimallilla kuten nimikin sanoo aktivoidaan työntekijöitä, mutta ei helpoteta yrittäjiä työllistämmän.
    Työllistävä malli olisi jos työtön saisi työllistämissetelin jonka voisi käyttää valitsemansa työnantajan yrityksessä osa rahoituksena palkkakustannuksiin. Työnantaja antaisi vähintään vastaavan summan kun työllistäisi työntekijän sovituksi ajaksi. Molemminpiuolisen kokemuksen perusteella voisi syntyä vakituinenkin työpaikka.

Vastaa käyttäjälle Heinänen Raimo Peruuta vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *