Arkistot kuukauden mukaan: joulukuu 2016

Kansalaisaloite

Kansalaisaloitteen otsikko

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä naisyrittäjien tukemiseksi äitiys- ja vanhempainvapaalla 2500 eurolla.

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Aloitteen sisältö

Suomen eduskunnan tulee aloittaa lain valmistelu, jolla tuetaan päätoimisena toimivia naisyrittäjiä heidän ollessa äitiys- ja vanhempainvapaalla 2500 euron kertakorvauksella. Tuki maksetaan yritykselle ei yrittäjälle henkilökohtaisesti. Tuen saamiseksi yrityksen tulee olla Suomeen rekisteröity.

Perustelut

Eduskunta on hyväksynyt lakiesityksen vanhemmuudenkulujen tasaamiseksi 2 500 euron kertakorvauksella äidin työnantajalle. Uudistus tulee voimaan 1.4.2017.

Lakia valmisteltaessa ja hyväksyttäessä on kuitenkin unohdettu kokonaan päätoimisena toimivat naisyrittäjät.

 

Suomessa on noin 86 000 naisyrittäjää, joka on kolmannes kaikista yrittäjistä. Naisten yrittäjyys on paljolti yksinyrittäjyyttä ja myös naisyrittäjien määrällinen kasvu painottuu yksinyrittäjyyteen. Naiset ryhtyvät yrittäjiksi aktiivisemmin 35–44 -vuotiaina. Naisten yrittäjyysintoon 20–34-vuotiaina vaikuttavat perheenperustamisesta aiheutuvat pakolliset kustannukset yritystoiminnalle .

Naisyrittäjän jäädessä äitiys- ja vanhempainvapaalle, joutuu hän tuona aikana maksamaan yritystoiminnasta aiheutuvat pakolliset lakisääteiset maksut sekä mahdolliset muut toiminnan kulut, vaikka hänellä ei olisi äitiys- ja vanhempainvapaan (n.9kk) aikana yritykselle tulevia tuloja. Tämä voi pahimmassa tapauksessa kaataa yritystoiminnan.

Tukemalla naisten yrittäjyyttä äitiys- ja vanhempainvapaan ajalla, edesautamme pohjaa, jolla nainen on tasavertainen miesyrittäjien kanssa.

 

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Jonna Doris Anét Löflund Espoo

 

 

 

Edustajat

Jonna Doris Anét Löflund Espoo

Iivisniemenaukio 4 A 14 02260 Espoo

jonna.loflund@gmail.com

040-7778009

 

Varaedustajat

Ari Prihti

ari.prihti@punkalaidun.fi

Veikko Granqvist

veikko.granqvist@gmail.com

 

Aloite sijaitsee osoitteessa: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2325