Arkistot kuukauden mukaan: marraskuu 2016

Uusi jätelaki sako- ja lietekaivojen tyhjennyksiä koskevilta osiltaan on osoittautunut fiaskoksi. Järjenvastaisesti laki osoittaa tehtävän siirrettäväksi julkisen sektorin (kuntien) harteille, ja pois yksityiseltä sektorilta. Vallitsevassa tilanteessa julkisen sektorin osuutta pitäisi pienentää. Laki lisää kustannuksia julkisella sektorilla, ja asiakkailla. Joillakin alueilla talouksien kustannukset jopa kaksinkertaistuvat. Epäonnistuneet kilpailutukset lakkauttavat monien pienyritysten mahdollisuudet toimia alalla, mm. ylisuurten alueiden, käsittämättömien työaika-, valmius- ja päivystysvaatimusten vuoksi.

Kustannusnousun vuoksi myös ympäristöriskit lisääntyvät. Kohtuuton kulunousu aiheuttaa riskin, että yksittäiset kuluttajat saattavat  tyhjentää sakokaivot itse. Jos julkinen sektori, asiakas, pienyrittäjät  tai ympäristö eivät ole tässä laissa voittajia, niin kuka on?

PerusYrittäjät ry, hallitus

PerusYrittäjät ajan hermolla

Kuntavaalit lähestyvät, vaalit käydään 9.4.2017 . Yrittäjäehdokkaita tarvitaan nyt valtuustoihin luomaan tulevaisuuden kuntia ja kehittämään tulevaisuuden kuntien elinvoimaa kuntalaisten hyvinvoinnin perustaksi.

Yksi tärkeimmistä on elinkeinopolitiikan kehittäminen, millä kuntiin saadaan uusia yrityksiä, työpaikkoja ja säilytetään entiset, vain ja ainoastaan näin hyvinvointia voidaan jakaa.  SOTE ja maakuntauudistus antaa aivan toisenlaiset eväät toteuttaa kunnissa uudenlaista politiikkaa mihin ollaan totuttu. Kuntien vastuulle jäävät muun muassa varhaiskasvatus, perusopetus, kaavoitus, maapolitiikka, asuntopolitiikka ja joukkoliikenne sekä kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja vapaa-ajantoimi. Mitä paremmin kunnat pystyvät kokoamaan paikallisen ja seudullisen elinkeinoelämän, sitä paremmin kuntien elinvoimaisuus nousee esille ja hyvinvointia voidaan jakaa kuntien asukkaille.

PerusYrittäjien hallitus