Arkistot kuukauden mukaan: elokuu 2016

TYÖTTÖMYYDEN HOITOA

Ministeri Lindström ehdotti yli 60- vuotiaille työttömille siirtoa eläkkeelle, ehdotus helpottaa vaikeasti työllistettävien henkilöiden asemaa lähes mahdottoman asian edessä, se heille suotakoon.
Toivon kuitenkin että uudet työkuntoiset eläkeläiset voisivat halutessaan osallistua vielä työelämään ja antaa osaamistaan vaikka osa-aikaisesti yhteisen hyvän rakentamiseen.
Yksinyrittäjiä on lähes 150 000 heidän työmääränsä usein vastaa kahden ihmisen työpanosta. Ongelmana on ettei he uskalla palkata lisätyövoimaa kustannus- ja irtisanomisriskin takia, kyselyssä on todettu että kiinnostusta olisi n. 50 000 yrittäjällä palkata työvoimaa jos kustannuksia ja riskiä pystyttäisiin alentamaan.

Toivon ja ehdotankin että hallitus huomioisi budjettineuvottelussa yrittäjät jotka ovat palkkaamassa ensimmäistä työntekijää. Työttömyyskustannukset voisivat alentua yli miljardin jos yksinyrittäjät palkkaisivat edellä mainitun määrän työvoimaa.
Ehdotukseni on yksinkertainen ja helposti toteutettavissa, rinnastetaan ensimmäisen työntekijän palkkakustannus  verolliseksi (24%) ostoksi joka voidaan vähentää verollisesta myynnistä veron määrän vähennysoikeus olisi kahden ensimmäisen vuoden ajan. Esimerkissä arvonlisäveron määrä vähentäisi yrittäjän kuluja ja valtiolta veroja kahden vuoden aikana noin 14 000 euroa mutta valtion työttömyyskustannukset alentuisi noin  60 000 euroa lisäksi veroa kertyisi vielä palkkatulosta ja kulutuksesta kunnalle ja valtiolle yhteensä vähennyksen verran eli 14 000 euroa. Työttömyyden vähentäminen on varmin ratkaisu Suomen talouden parantamiseksi.

Raimo Heinänen
Ps. valtuutettu Mikkeli
Perusyrittäjät ry.
hallituksen jäsen

Julkilausuma

Perusyrittäjät ry:n hallitus kokoontui 20.8. ja laati mm. seuraavanlaisen julkilausuman.

Perusyrittäjät irtisanoutuvat työmies Matti Putkosen (Perussuomalaiset rp.) lausunnosta, jossa tuomitaan Suomen Yrittäjien tekemä hylkäys hallituksen esityksestä, koskien paikallista sopimista.
Perusyrittäjien mielestä hylkäys oli perusteltu, ja kyseisestä asiasta ei voi tehdä johtopäätöstä että työntekijän asemaa oltaisiin heikentämässä. Perusyrittäjät näkevät työntekijän yrityksen tärkeimpänä voimavarana, ja eivät aja työntekijän aseman heikentämistä.
Perusyrittäjät eivät ole samaa mieltä Putkosen lausunnosta Suomen uutisissa 13.8. Pienyrityksen ei tule olla pakko saattaa työntekijöitään ay-liikkeen jäseniksi ja sen hyväksymäksi luottamusmieheksi voidakseen sopia paikallisesti. Ay-liike hankkikoon jäsenensä itse.

Perusyrittäjät ry, hallitus

Investointivarauslaki on koeponnistettu

Tarkoin oli määritelty, minne tehtyä investointivarausta ja milloin sai käyttää, jopa Suomen pankkiin piti 50 % varauksen määrästä sulkutilille tallettaa (investointitalletus). Tämän suuntaista holhousta ei enää 2016 vuonna yrityselämä tarvitse. Vaan Viron yritysveromalli tulee olla se pohja, jolla poistetaan yritysten verottaminen ja siirrytään verottamaan kuluttajaa (yrityksen omistavia henkilöitä) ottaessaan rahaa yrityksestä ulos.

Samalla pitää huomioida Suomessa ulkomaalaisomistuksessa olevien yritysten verotuksessa, että omistajien ottaessa yrityksestä rahaa ulos, vero maksetaan Suomeen eli yritystä ei verottaisi vaan sen omistajia. Näin yrityksiä saadaan houkuteltua investoimaan Suomeen. Nyt punavihreä aatemaailma on ajanut yritykset pois Suomesta Aasiaan ja Kiinaan.

Esitetyllä investointivarausmallilla ei yrityksiä houkutella Suomeen, vaan malli on hetkellisesti veronkiertoon houkutteleva ansa. Yritys, joka tekee hyvän vuosituloksen ja investointivarauksen, joutuu käyttämään varauksen 5-6 vuoden kuluessa. Mikäli yritys ei kuitenkaan seuraavien vuosien huonojen tulosten vuoksi ole investointia lähtenyt toteuttamaan määräajassa, joutuu sen maksamaan tuon investointivarauksessa saamansa verohyödyn takaisin. Se on todellinen ansa ja johtaa helposti henkilöstö irtisanomisen tielle, mahdollisesti jopa konkurssiin.

Viron yritysveromallissa tämän tyyppisiä riskejä ei ole, eikä myöskään sellaista verosuunnittelun mahdollisuutta, joka kannustaisi yrityksiä veroparatiisien käyttöön.

Teknologiateollisuuden teettämän selvityksen mukaan Viron yritysveromallin käyttöönotto voisi luoda Suomeen jopa 21 000 uutta työpaikkaa.

 

PerusYrittäjät ry

PerusYrittäjät kiittää hallitusta

Perussuomalaisten kädenjälki näkyy hallituksessa tästä iso kiitos! Pienyrittäjien näkökulmasta asia on todella merkittävä yrityksille jää rahaa ja kykyä palkkojen maksamiseen. Se myös kannustaa yrittäjyyteen. Tämä auttaa esimerkiksi alihankintayritystä, joka tekee töitä isolle asiakkaalle. Pk-yritys saa rahansa vasta 60:n tai jopa 90 vuorokauden kuluttua laskun lähettämisestä.

Hallitukselta odotetaan päätöstä myös investointivarauksesta. Varaus tarkoittaisi, että investointeihin käytettävää yritysten voittoa ei verotettaisi. Tämä olisi ns. köyhän miehen/naisen Viron yritysveromalli.

PerusYrittäjät ry