Arkistot kuukauden mukaan: helmikuu 2016

Tuottavuusloikka

Paikallisesta sopimisesta erillislailla jäänee toteutumatta, paikallisesta sopimisesta on neuvoteltu erillisessä, kolmikantaisessa työryhmässä. Työryhmän toimeksiannossa lainvalmistelun lähtökohta on se, että paikallisen sopimisen ensisijainen muoto on sopia asioista työehtosopimusten puitteissa.

Työryhmän toimeksianto on selvä signaali noudattaa työehtosopimuksia, Perusyrittäjät on samoilla linjoilla erityisesti määriteltäessä palkoissa ala sekä ylärajoja niitä on noudatettava liittojen työehtosopimusten mukaisesti. Kuitenkin niin milloin maksetaan ylärajan ylitse menevää palkkaa tai lisiä jotka nostavat palkan yli annetun ylärajan ei työnantajaa velvoiteta maksamaan työeläkemaksua, sosiaaliturvamaksua eikä työttömyysvakuutusmaksua. Samalla työntekijältä poistetaan yli ylärajan menevältä osalta vastaavat työntekijän itse maksamat maksut työeläkemaksu ja työttömyysvakuutusmaksu.

Näillä toimilla edistetään yritysten kilpailukykyä, tuottavuusloikkaa, investointikykyä ja työllistämisen mahdollisuuksia. Samalla työntekijöiden ostovoimaan tulee merkittävä lisä joka tukee tämänhetkistä taloudellista tilaa Suomessa.

Työehtosopimuksen yli maksetut palkat/lisät luettaisiin palkkioiksi josta maksetaan verot mutta ei kerrytä eläkettä eikä sosiaalietuuksien laskentapohjaa. Malli lisää tasa-arvoa miesten ja naisten eläkkeissä, työskenneltäessä saman työehtosopimuksen vaikutuksessa. Malli ei myöskään estä vapaehtoisten eläkemaksujen maksamista.

Ari Prihti

PerusYrittäjät ry,

1. varapuheenjohtaja

 

Corutonta kertomaa

Pääomasijoittajat yhtiöissä jossa omistajuus seuraa sijoittajaa kuten Caruna on aivan selvää miksi tällainen sijoitus on ylipäätään tehty, jos joku luulee sijoituksen tehtävän siksi että työllistää ja haluaa olla kehittämässä suomalaista yhteiskuntaa maksamalla veronsa suomeen erehtyy todella pahasti. Sijoitukset tehdään tuottamaan kovilla odotuksilla, ei millään muilla arvoilla. Caruna yhtiön harjoittaman verosuunnittelun takia se maksaa Suomeen vain niukasti yhteisöveroa, vuoden 2014 liikevoitosta vain 1,6 prosenttia.

Nyt syntynyt jälkipyykki nostaa keskustelua estäisikö Yhdysvaltojen ja Euroopan välinen vapaakauppasopimus (TTIP) vastaaviin hinnankorotuksiin puuttumisen. Jos jäsenvaltio on yksityistänyt infrastuktuuria tai esimerkiksi julkisia terveydenhuoltopalveluita, valtio ei voisi puuttua hinnankorotuksiin, mikäli yrityksillä olisi yhdysvaltalaisia omistajia.

 

Ari Prihti

PerusYrittäjät ry,

1. varapuheenjohtaja