Arkistot kuukauden mukaan: lokakuu 2015

Julkilausuma

Julkilausuma 8.10.2015
Julkaisuvapaa heti

PerusYrittäjät ry – SannFöretagare rf:n lausuma

Lehdissä on uutisoitu tilannetta, jossa yrittäjä poltti päreensä ja haukkui kaikki nuoret: ”Aines on huonoa”.

PerusYrittäjät irtisanoutuvat ko. menettelystä ja nuorten yleistämisestä.

Työttömyysaste oli elokuussa 8,3 prosenttia eli 0,9 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Työttömyysasteen trendi oli 9,5 prosenttia. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli elokuussa 13,5 prosenttia, mikä oli 2,3 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 22,9 prosenttia.

Hallitusohjelmassa 29.5.2015 on esitetty toimenpiteitä työelämään siirtymisen nopeuttamiseksi. Ohjelman mukaan ”Tavoitellaan pidempiä työuria alkupäästä. Tehdään opintopoluista mahdollisimman joustavat koulutusasteiden sisällä ja välillä. Tuetaan nopeaa valmistumista sekä siirtymää työelämään.” Vastaavat toimenpiteet sisältyvät hallituksen kärkihankkeisiin (toimintasuunnitelma strategisen hallitusohjelman kärkihankkeiden ja reformien toimeenpanemiseksi). Kärkihankkeisiin sisältyy myös nuorisotakuu.

PerusYrittäjät ry:n hallitus on hyväksynyt ohjelman, jonka mukaan ”Työvoimahallinnon tukemissa valmentavissa koulutuksissa tulisi koulutuskorvaus maksaa yrittäjille, jotka koulutuksen suorittavat. Tällä hetkellä koulutustuki menee konsulteille ja oppilaitoksille. Tuen kohdistaminen yrittäjille lisäisi yrittäjien halukkuutta ottaa koulutettavia yritykseen.” Ohjelman mukaan myös ”Oppisopimuskoulutuksen tuet on laajennettava koskemaan myös henkilöitä, joilla on jo olemassa oleva ammatillinen koulutus, mutta jotka uudelleenkouluttautuvat toiselle alalle oppisopimuskoulutuksen kautta.”

Perusyrittäjien tavoitteena on tukea nuorten työllistymistä. Nuorille on varmistettava työmahdollisuuden kautta osallistumismahdollisuus yhteiskuntaa rakentavaan toimintaan. Omien tavoitteiden ja halujen mukaisella työpaikalla tavoitellaan sitä, että jokainen nuori löytäisi paikkansa yhteiskunnassa. Tämän vuoksi on erityisen tärkeää löytää nuorelle ensimmäinen työpaikka, jossa nuori työllistyy ja saa positiivisia kokemuksia.

Lisätietoa:

Veikko Granqvist
Puheenjohtaja
PerusYrittäjät ry – Sannföretagare rf
040-589 7275
veikko.granqvist@gmail.com

PerusYrittäjät ry – SannFöretagare rf: Suomalaisten pienyrittäjien sekä heidän henkilöstönsä etujärjestö

LASILIIKKEIDEN AHDINKO SYVENEE

Lasialalla tilanne on vakava, sillä suuret puuikkunatehtaat ja muut ikkunoiden valmistajat hoitavat nykyään lähes kaikki rakennusteollisuuden ikkunatoimitukset valmiiksi lasitettuina.

Lasialan ahdingolle alkusyyt löytyvät jo kolmen- neljän vuosikymmenen takaa eli 1970- ja 1980- luvuilta, kun talonrakennusalalla tapahtui rakennemuutoksia ja myös ikkunan rakenne muuttui MSK -ikkunasta MSE -ikkunaan. Tuolloin ikkunatehtaat aloittivat itse tehdaslasittamaan ja osin asentamaankin tuottamiaan puuikkunoita valmiina rakennuskohteisiin, ja näin kärsijöiksi alkoivat vajota perinteiset lasitusliikkeet. Aiemmin ikkunatehtaat olivat toimittaneet ikkunat ilman laseja työmaille ja lasiliikkeet olivat sitten lasittaneet ikkunapokat joko työmailla tai sitten läheisissä toimipisteissään. Sittemmin 1990-luvun alussa rauta- ja alumiinikarmirakentajat alkoivat itse lasittaa työkohteitaan suuremmassa mittakaavassa ja tämä vähensi edelleen lasitustöitä lasiliikkeiltä. Tästä on seurannut totisesti se seikka, että niin sanotut tavanomaiset lasiliikkeet ovat menettäneet suunnattoman paljon työmahdollisuuksia, joita niillä on ollut aiempina vuosikymmeninä.

Nyt 2010 -luvulla olemme sen tosiasian edessä, että jäljellä on vain muutamia isompia ”vanhan liiton” lasiliikkeitä, jotka itse jalostavat ja asentavat lasia, ja sitten on kahdesta viiteen henkilöä työllistäviä lasialan yrityksiä, jotka hoitavat sisustus- ja korjauslasituksia. Lasialalla on käynyt yritysten määrässä suuri kato ja peräti noin 30 prosenttia yrityksistä on kokonaan kadonnut toimijoiden piiristä. Tilanne näyttää suorastaan synkältä myös mm. siksi, että lasialan yrittäjäksi ryhtyminen ei tunnu nuoria enää kiinnostavan.

Ensimmäinen edellytys yrityksen perustamiselle on se, että on omaa – tai vierasta pääomaa on riittävästi ja siihen eivät yksin valtion myöntämät starttirahat ja muut tuet riitä. On oltava kohtalaisen suuri varastotila – vuokrattu tai oma, lasienkuljetukseen soveltuva auto, hiomakone, leikkauspöytä ynnä muita juuri lasin käsittelyyn ja työstämiseen tarvittavia erikoisvälineitä. Nuo edellä mainitut investoinnit maksavat noin 60 000 euroa, joka ei ole ihan pieni summa. Lisäksi lasivaraston kustannukset ovat noin 10 000 euroa. Joitakin halukkaita kyllä vielä kuitenkin ehkä löytyisi lasiyrittäjäksi, mutta monellakaan vasta-alkajalla ei ole mitään mahdollisuuksia hankkia ”pohjakassaan” moisia summia.

Ja vaikka kuinka kirkkaankaan lasin läpi katsottaisiin, niin lasialan maailma ei näytä kovin valoisalta, mutta kyllä me pärjäämme. Ainahan sitä on pärjätty, kun on haluttu tai on ollut pakko.

Hyvää syksyn jatkoa kaikille lukijoille!

Veikko Granqvist

puheenjohtaja

Suomen Tasolasiyhdistys ry