Arkistot kuukauden mukaan: maaliskuu 2015

Yrittäjäseminaari 28.03.2015

Yrittäjäseminaari 28.03.2015 klo 13.00-17.00. UKK- instituutti, Kaupinpuistonkatu 1, Tampere.

Perusyrittäjät ry:n puuheenjohtajan Veikko Granqvistin puhe

28.3.2015

 

ARVOISAT KUULIJAT.

SYDÄMELLISESTI TERVETULOA TÄHÄN PERUSYRITTÄJÄT RY:N YLEISÖTILAISUUTEEN.

SUOMESSA ON LUKUISA MÄÄRÄ ERILAISIA YRITYS- JA YRITTÄJÄJÄRJESTÖJÄ. KUITENKIN SUURI OSA PIENYRITTÄJISTÄ JA YKSINYRITTÄJISTÄ ON JOUTUNUT TOTEAMAAN, ETTÄ HEIDÄN ETUJAAN EI VALVO KUKAAN.

PIENYRITTÄJÄT, JA ENNEN KAIKKEA YKSINYRITTÄJÄT, OVAT JOUTUNEET LIIAN USEIN TOTEAMAAN, ETTÄ HEIDÄN ASIOIDENSA HOITO, JA EDUNVALVONTA JÄÄ USEIMMITEN ISOISTEN JALKOIHIN.

TÄSTÄ SYYTÄ JOUKKO YKSIN- JA PIENYRITTÄJIÄ PÄÄTTI VIIME VUODEN PUOLELLA PERUSTAA PERUSYRITTÄJÄT JÄRJESTÖN. PERUSYRITTÄT RY:N TAVOITTEENA ON SAADA YKSINYRITTÄJIEN JA PIENYRITTÄJIEN ÄÄNI KUULUMAAN PAREMMIN NIILLÄ FOORUMEILLA JOILLA YRITTÄJIEN ASIOISTA PÄÄTETÄÄN.

 SUOMESSA ON NOIN 260 000 YRITTÄJÄÄ, JOISTA NOIN 165 000, ELI NOIN 65 % ON YKSINYRITTÄJIÄ.

NAISYRITTÄJIEN MÄÄRÄ ON VIIME VUOSINA KASVANUT VOIMAKKAASTI JA HEISTÄ PERÄTI NOIN 70 % TYÖSKENTELEE YKSIN, JA YHÄ LISÄÄNTYVÄSSÄ MÄÄRIN ERILAISTEN PALVELUJEN TUOTANNOSSA.

 JUURI ERILAISTEN PALVELUJEN KÄYTÄNNÖSSÄ TOIMIVIEN YRITYSTEN MÄÄRÄN ARVIOIDAAN KASVAVAN LÄHIVUOSINA RÄJÄHDYSMÄISESTI. YRITYKSESSÄ, JOISSA YRITTÄJÄ TOIMII YKSIN, HÄN ON MYÖS OMAN YRITYKSESÄ PALVELUTUOTTAJA JA PALVELUKONEISTO. HYVIN USEIN PIENYRITTÄJÄ, JA VARSINKIN YKSINYRITTÄJÄ ON KÄYTNNÖSSÄ SIDOTTU YRITYKSEENSÄ 24 TUNTIA, SEITSEMÄN PÄIVÄÄ VIIKOSSA.

 PIENYRITTÄJIEN, SEKÄ YKSINYRITTÄJIEN JA ERITYISESTI YKSINYRITTÄJÄNAISTEN JAKSAMINEN ON TÄNÄ PÄIVÄNÄ JA ENNEN KAIKKEA TULEVAISUUDESSA SUURI HAASTE. HYVIN USEIN NAISYRITTÄJIEN ELÄMÄÄN LIITTYVÄT YRITYKSEN LISÄKSI MYÖS HUOLEHTIMINEN KODISTA, LAPSISTA JA ISOVANHEMMISTA.

KUN KUUNTELEE NYKYISEN HALLITUKSEN PÄÄMINISTERIPUOLUEEN PUHEENVUOROJA, NIIN VÄLILLÄ KUULOSTAA SILTÄ, ETTÄ LÄHES KAIKKIEN TULISI ALKAAN YRTITTÄJIKSI. PUHEENVUOROISSA HYVIN USEIN KOROSTETAAN YRITTÄMISEN VAPAUTTA, VAPAUTTA VALITA ITSE OMAT TYÖAIKANSA JA ASIAKKAANSA.

NÄINHÄN SE EI SUINKAAN USEIMMITEN OLE.

 MUUTOS, JA SIIRTYMINEN PALKKATYÖSTÄ, NORMAALIN PALKANSAAJAN ASEMASTA YRITTÄJÄKSI ON ASKELEENA TODELLA ISO.

 PIENYRITTÄJÄN JA YKSINYRITTÄJÄN PUUTTEELLINEN JA OSITTAIN KOKONAAN PUUTTUVA SOSIAALITURVA EI MYÖSKÄÄN ALENNA KYNNYSTÄ SIIRTYÄ PALKANSAAJASTA YRITTÄJÄKSI.

 SAIRAUSLOMA, SAMOIN MUUT LOMAT JA VAPAAPÄIVÄT OVAT SUORAAN POIS YRITTÄJÄN TULOKSESTA.

HYVIN MONET YRITTÄJIEN TYÖTTÖMYYSKASSAAN KUULUNEET OVAT LOPETTANEET JÄSENMAKSUJEN MAKSAMISEN LIIAN KALLIINA, JA SAMALLA KANNATTAMATTOMANA, KOSKA KARENSSIAIKA ON LIIAN PITKÄ.

TÄSTÄ SYYSTÄ, YKSIN- JA PIENYRITTÄJIEN ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA TULISI TYÖTTÖMYYSTURVAN KERTYMISEN OSALTA ASETTAA SAMALLE VIIVALE PALKANSAAJIEN ANSIOSIDONNAISEN TYÖTTÖMYYSTURVAN KANSSA. SAMOIN TULISI OLLA MYÖS MAKSUJEN KANSSA.

 HENKISTÄ- JA FYYSISTÄ TERVEYTTÄ SYÖ PELKO TULEVAISUUDESTA. SOSIAALITURVAN PUUTTUESSA PERUSLUOTTAMUS HORJUU, EIVÄTKÄ KAIKKI SUINKAAN PYSTY OSTAMAAN ITSELLEEN PERUSTURVAA VAKUUTUKSILLA.

TÄSTÄ SYYSTÄ YKSIN- JA PIENYRITTÄJIEN SAIRAUSAJAN PALKKA TULEE KARANTEENIOSALTA SAADA SAMANTASOISEKSI PALKANSAAJIEN KANSSA.

 YKSIN- JA PIENYRITTÄJIEN TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUT PITÄISI SAADA AINAKIN OSITTAIN VEROVÄHENNYSOIKEUDEN PIIRIIN. MAATALOUSYRITTÄJIEN ELÄKKEISTÄ VALTIO, ELI ME VERONMAKSAJAT MAKSAMME PUOLET.

 ARVOLISÄVEROTUSTA TULISI MUUTTAA SITEN, ETTÄ ARVOLISÄVEROTTOMAN LIIKEVAIHDON ALARAJA TULISI NOSTAA 50 000 EUROON VUODESSA, SILLOIN KUN YRITYS TYÖLLISTÄÄ PÄÄTOIMISESTI VÄHINTÄÄN YHDEN TYÖNTEKIJÄN.

 SAMOIN ENNAKOVEROTUS TULISI YKSI- JA PIENYRITTÄJIEN OSALTA MUUTTA SITEN, ETTÄ VERO TILITETTÄISIIN YLI 15000 EURON TULON OSALTA KASSAVIRTALASKELMAN MUKAAN, TAI YRITYKSEN TULOKSEN MUKAAN KUTEN OSAKEYHTIÖITÄKIN.

 KOSKA YKSIN- JA PIENYRITTÄJILLÄ LAAJENTAMISEN ESTEENÄ HYVIN USEIN ON SE, ETTÄ EI OLE MAHDOLLISTA PALKATA TYÖNTEKIJÄÄ KORKEIDEN PALKKAKUSTANNUSTEN TAKIA. TÄSTÄ SYYSTÄ TYÖLLISTÄMISTUKIA TULISI MUUTTAA SITEN, ETTÄ YRITTÄJÄ SAISI VÄHENTÄÄ ARVOLISÄVEROLLISESTA MYYNNISTÄ PALKKASUMMAA VASTAAVAN MÄÄRÄN ENSIMMÄISENÄ VUONNA KOKONAAN, TOISENA VUOTENA 50 % JA KOLMANTENA VUONNA 30 %. VASTAAVA SUMMA POISTUISI TYÖVOIMAHALLINNON TYÖLLISTÄMISTUKIMENOISTA.

 YKSIN- JA PIENYRITTÄJILLE TULISI KEHITTÄÄ OSITTAIN VALTION TAKAUSIN MYÖNNETTÄVIÄ LAINOJA YRITYSTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA LAAJENTAMISEEN. SUKUPOLVENVAIHDOKSISSA RAHOITUS- JA LAINAJÄRJESTELYT TULISI SAATTAA SAMALLE TASOLLE MAATALOUSYRITTÄJIEN KANSSA.

 YRITYSTUET TULISI NYKYMUODOSSAAN POISTAA KOSKA NE VÄÄRISTÄVÄT KILPAILUA JA OSITTAIN MYÖS VEROTUSTA. YRITTÄJÄT TARVITSEVAT TASAPUOLISEN KOHTELUN YRITYKSEN KOKOON JA TOIMIALAAN KATSOMATTA. VEROTUKSEN HELPOTTAMINEN, TYÖVOIMAN PALKKAAMISESTA AIHEUTUVAN RISKIN VÄHENTÄMINEN SEKÄ YRITYSTEN RAHOITUKSEN HELPOTTAMINEN OVAT RIITTÄVÄT TOIMENPITEET, NIIN ISOILLE KUIN PIENILLEKKIN YRITYKSILLE.

 TÄSSÄ LYHYESTI MUUTAMALLA SANALLA PERUSYRITTÄJIEN TAVOITTEISTA. NÄILLÄ SANOILLA TOIVOTAN TEIDÄT TERVETULLEEKSI TÄHÄN TILAISUUTEEN. MOTTOMME ON PERUSYRITTÄJÄ EI JÄTÄ TOISTA YRITTÄJÄÄ.