Kansalaisaloite

Kansalaisaloitteen otsikko

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä naisyrittäjien tukemiseksi äitiys- ja vanhempainvapaalla 2500 eurolla.

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Aloitteen sisältö

Suomen eduskunnan tulee aloittaa lain valmistelu, jolla tuetaan päätoimisena toimivia naisyrittäjiä heidän ollessa äitiys- ja vanhempainvapaalla 2500 euron kertakorvauksella. Tuki maksetaan yritykselle ei yrittäjälle henkilökohtaisesti. Tuen saamiseksi yrityksen tulee olla Suomeen rekisteröity.

Perustelut

Eduskunta on hyväksynyt lakiesityksen vanhemmuudenkulujen tasaamiseksi 2 500 euron kertakorvauksella äidin työnantajalle. Uudistus tulee voimaan 1.4.2017.

Lakia valmisteltaessa ja hyväksyttäessä on kuitenkin unohdettu kokonaan päätoimisena toimivat naisyrittäjät.

 

Suomessa on noin 86 000 naisyrittäjää, joka on kolmannes kaikista yrittäjistä. Naisten yrittäjyys on paljolti yksinyrittäjyyttä ja myös naisyrittäjien määrällinen kasvu painottuu yksinyrittäjyyteen. Naiset ryhtyvät yrittäjiksi aktiivisemmin 35–44 -vuotiaina. Naisten yrittäjyysintoon 20–34-vuotiaina vaikuttavat perheenperustamisesta aiheutuvat pakolliset kustannukset yritystoiminnalle .

Naisyrittäjän jäädessä äitiys- ja vanhempainvapaalle, joutuu hän tuona aikana maksamaan yritystoiminnasta aiheutuvat pakolliset lakisääteiset maksut sekä mahdolliset muut toiminnan kulut, vaikka hänellä ei olisi äitiys- ja vanhempainvapaan (n.9kk) aikana yritykselle tulevia tuloja. Tämä voi pahimmassa tapauksessa kaataa yritystoiminnan.

Tukemalla naisten yrittäjyyttä äitiys- ja vanhempainvapaan ajalla, edesautamme pohjaa, jolla nainen on tasavertainen miesyrittäjien kanssa.

 

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Jonna Doris Anét Löflund Espoo

 

 

 

Edustajat

Jonna Doris Anét Löflund Espoo

Iivisniemenaukio 4 A 14 02260 Espoo

jonna.loflund@gmail.com

040-7778009

 

Varaedustajat

Ari Prihti

ari.prihti@punkalaidun.fi

Veikko Granqvist

veikko.granqvist@gmail.com

 

Aloite sijaitsee osoitteessa: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2325

 

Uusi jätelaki sako- ja lietekaivojen tyhjennyksiä koskevilta osiltaan on osoittautunut fiaskoksi. Järjenvastaisesti laki osoittaa tehtävän siirrettäväksi julkisen sektorin (kuntien) harteille, ja pois yksityiseltä sektorilta. Vallitsevassa tilanteessa julkisen sektorin osuutta pitäisi pienentää. Laki lisää kustannuksia julkisella sektorilla, ja asiakkailla. Joillakin alueilla talouksien kustannukset jopa kaksinkertaistuvat. Epäonnistuneet kilpailutukset lakkauttavat monien pienyritysten mahdollisuudet toimia alalla, mm. ylisuurten alueiden, käsittämättömien työaika-, valmius- ja päivystysvaatimusten vuoksi.

Kustannusnousun vuoksi myös ympäristöriskit lisääntyvät. Kohtuuton kulunousu aiheuttaa riskin, että yksittäiset kuluttajat saattavat  tyhjentää sakokaivot itse. Jos julkinen sektori, asiakas, pienyrittäjät  tai ympäristö eivät ole tässä laissa voittajia, niin kuka on?

PerusYrittäjät ry, hallitus

PerusYrittäjät ajan hermolla

Kuntavaalit lähestyvät, vaalit käydään 9.4.2017 . Yrittäjäehdokkaita tarvitaan nyt valtuustoihin luomaan tulevaisuuden kuntia ja kehittämään tulevaisuuden kuntien elinvoimaa kuntalaisten hyvinvoinnin perustaksi.

Yksi tärkeimmistä on elinkeinopolitiikan kehittäminen, millä kuntiin saadaan uusia yrityksiä, työpaikkoja ja säilytetään entiset, vain ja ainoastaan näin hyvinvointia voidaan jakaa.  SOTE ja maakuntauudistus antaa aivan toisenlaiset eväät toteuttaa kunnissa uudenlaista politiikkaa mihin ollaan totuttu. Kuntien vastuulle jäävät muun muassa varhaiskasvatus, perusopetus, kaavoitus, maapolitiikka, asuntopolitiikka ja joukkoliikenne sekä kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja vapaa-ajantoimi. Mitä paremmin kunnat pystyvät kokoamaan paikallisen ja seudullisen elinkeinoelämän, sitä paremmin kuntien elinvoimaisuus nousee esille ja hyvinvointia voidaan jakaa kuntien asukkaille.

PerusYrittäjien hallitus

TYÖTTÖMYYDEN HOITOA

Ministeri Lindström ehdotti yli 60- vuotiaille työttömille siirtoa eläkkeelle, ehdotus helpottaa vaikeasti työllistettävien henkilöiden asemaa lähes mahdottoman asian edessä, se heille suotakoon.
Toivon kuitenkin että uudet työkuntoiset eläkeläiset voisivat halutessaan osallistua vielä työelämään ja antaa osaamistaan vaikka osa-aikaisesti yhteisen hyvän rakentamiseen.
Yksinyrittäjiä on lähes 150 000 heidän työmääränsä usein vastaa kahden ihmisen työpanosta. Ongelmana on ettei he uskalla palkata lisätyövoimaa kustannus- ja irtisanomisriskin takia, kyselyssä on todettu että kiinnostusta olisi n. 50 000 yrittäjällä palkata työvoimaa jos kustannuksia ja riskiä pystyttäisiin alentamaan.

Toivon ja ehdotankin että hallitus huomioisi budjettineuvottelussa yrittäjät jotka ovat palkkaamassa ensimmäistä työntekijää. Työttömyyskustannukset voisivat alentua yli miljardin jos yksinyrittäjät palkkaisivat edellä mainitun määrän työvoimaa.
Ehdotukseni on yksinkertainen ja helposti toteutettavissa, rinnastetaan ensimmäisen työntekijän palkkakustannus  verolliseksi (24%) ostoksi joka voidaan vähentää verollisesta myynnistä veron määrän vähennysoikeus olisi kahden ensimmäisen vuoden ajan. Esimerkissä arvonlisäveron määrä vähentäisi yrittäjän kuluja ja valtiolta veroja kahden vuoden aikana noin 14 000 euroa mutta valtion työttömyyskustannukset alentuisi noin  60 000 euroa lisäksi veroa kertyisi vielä palkkatulosta ja kulutuksesta kunnalle ja valtiolle yhteensä vähennyksen verran eli 14 000 euroa. Työttömyyden vähentäminen on varmin ratkaisu Suomen talouden parantamiseksi.

Raimo Heinänen
Ps. valtuutettu Mikkeli
Perusyrittäjät ry.
hallituksen jäsen

Julkilausuma

Perusyrittäjät ry:n hallitus kokoontui 20.8. ja laati mm. seuraavanlaisen julkilausuman.

Perusyrittäjät irtisanoutuvat työmies Matti Putkosen (Perussuomalaiset rp.) lausunnosta, jossa tuomitaan Suomen Yrittäjien tekemä hylkäys hallituksen esityksestä, koskien paikallista sopimista.
Perusyrittäjien mielestä hylkäys oli perusteltu, ja kyseisestä asiasta ei voi tehdä johtopäätöstä että työntekijän asemaa oltaisiin heikentämässä. Perusyrittäjät näkevät työntekijän yrityksen tärkeimpänä voimavarana, ja eivät aja työntekijän aseman heikentämistä.
Perusyrittäjät eivät ole samaa mieltä Putkosen lausunnosta Suomen uutisissa 13.8. Pienyrityksen ei tule olla pakko saattaa työntekijöitään ay-liikkeen jäseniksi ja sen hyväksymäksi luottamusmieheksi voidakseen sopia paikallisesti. Ay-liike hankkikoon jäsenensä itse.

Perusyrittäjät ry, hallitus

Investointivarauslaki on koeponnistettu

Tarkoin oli määritelty, minne tehtyä investointivarausta ja milloin sai käyttää, jopa Suomen pankkiin piti 50 % varauksen määrästä sulkutilille tallettaa (investointitalletus). Tämän suuntaista holhousta ei enää 2016 vuonna yrityselämä tarvitse. Vaan Viron yritysveromalli tulee olla se pohja, jolla poistetaan yritysten verottaminen ja siirrytään verottamaan kuluttajaa (yrityksen omistavia henkilöitä) ottaessaan rahaa yrityksestä ulos.

Samalla pitää huomioida Suomessa ulkomaalaisomistuksessa olevien yritysten verotuksessa, että omistajien ottaessa yrityksestä rahaa ulos, vero maksetaan Suomeen eli yritystä ei verottaisi vaan sen omistajia. Näin yrityksiä saadaan houkuteltua investoimaan Suomeen. Nyt punavihreä aatemaailma on ajanut yritykset pois Suomesta Aasiaan ja Kiinaan.

Esitetyllä investointivarausmallilla ei yrityksiä houkutella Suomeen, vaan malli on hetkellisesti veronkiertoon houkutteleva ansa. Yritys, joka tekee hyvän vuosituloksen ja investointivarauksen, joutuu käyttämään varauksen 5-6 vuoden kuluessa. Mikäli yritys ei kuitenkaan seuraavien vuosien huonojen tulosten vuoksi ole investointia lähtenyt toteuttamaan määräajassa, joutuu sen maksamaan tuon investointivarauksessa saamansa verohyödyn takaisin. Se on todellinen ansa ja johtaa helposti henkilöstö irtisanomisen tielle, mahdollisesti jopa konkurssiin.

Viron yritysveromallissa tämän tyyppisiä riskejä ei ole, eikä myöskään sellaista verosuunnittelun mahdollisuutta, joka kannustaisi yrityksiä veroparatiisien käyttöön.

Teknologiateollisuuden teettämän selvityksen mukaan Viron yritysveromallin käyttöönotto voisi luoda Suomeen jopa 21 000 uutta työpaikkaa.

 

PerusYrittäjät ry

PerusYrittäjät kiittää hallitusta

Perussuomalaisten kädenjälki näkyy hallituksessa tästä iso kiitos! Pienyrittäjien näkökulmasta asia on todella merkittävä yrityksille jää rahaa ja kykyä palkkojen maksamiseen. Se myös kannustaa yrittäjyyteen. Tämä auttaa esimerkiksi alihankintayritystä, joka tekee töitä isolle asiakkaalle. Pk-yritys saa rahansa vasta 60:n tai jopa 90 vuorokauden kuluttua laskun lähettämisestä.

Hallitukselta odotetaan päätöstä myös investointivarauksesta. Varaus tarkoittaisi, että investointeihin käytettävää yritysten voittoa ei verotettaisi. Tämä olisi ns. köyhän miehen/naisen Viron yritysveromalli.

PerusYrittäjät ry